Henrik Thomsen -207x300

Formand   

Professor Henrik Thomsen

København Universitet – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
København Universitetshospital – Herlev
Afdeling for Røntgen og Skanning
Borgmester Ib Juuls Vej 17
2730 Herlev
Lokal tlf & fax 3868 3212 – fax: 4491 0480
 
 Arne Hørlyck-207x300

Kasserer

Overlæge Arne Hørlyck

Røntgen og Skanning
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
Tlf: +45 78 45 60 15

 

 
 

Sekretær & Webmaster

Specialeansvarlig overlæge Ole Graumann

Syddansk Universitet – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Radiologisk afd.
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard
5000 Odense
Tlf: +45 65 41 19 49

 

 

 
palle-1

Uden portefølge

Professor Palle Jörn Sloth Osther

Sygehus Lillebælt – Vejle
Urologisk  afd.
Beriderbakken 4
7100 Vejle 
Tlf: +45 76 23 71 32

 

 

Uden portefølge

Overlæge Vibeke Berg Løgager

København Universitetshospital – Herlev
Afdeling for Røntgen og Skanning
Borgmester Ib Juuls Vej 17
2730 Herlev
Lokal tlf & fax 3868 2596 – fax: 4491 0480