Dansk Uroradiologisk Selskabs rekommandation for Hæmaturi diagnostik

Medlemmer af arbejdsgruppen
Arne Hørlyck (Formand), Overlæge, Røntgen- og Skanning, Aarhus Universitets Hospital

Jørgen Bjerggaard Jensen, Professor, dr.med. Overlæge, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitets Hospital

Thomas Bretlau, Overlæge, Radiologisk, afd., Herlev Universitets Hospital

Gratien Andersen, Overlæge, Røntgen- og Skanning, Aarhus Universitets Hospital

Ayesha Ahmed, Overlæge, Røntgen- og Skanning, Aalborg Universitets Hospital

Ole Graumann, Forskningslektor, PhD, Overlæge, Radiologisk, afd., Odense Universitets Hospital

 

Første udkast: Juni 2017

Opdateret: April 2020

Guideline kan downloades her: DURS-rekommandation-Hæmaturi diagnostik 2020