Dansk Uroradiologisk Selskab er stiftet 1987

Uroradiologi omfatter billeddiagnostik og intervention i nyrer, urinveje (nyrer, ureteres, blære, urethra), kvindelige kønsorganer (uterus, salpinges, cervix ovarier) og mandlige kønsorganer (penis, prostata, vesiculae seminalis, ductus deferens).

 

Selskabets formål er:

1. At fremme forskning, udvikling og undervisning inden for uroradiologi i bred forstand.

2. At repræsentere dansk uroradiologi over for udlandet i udlandet og i Danmark.

3. At afholde møder om uroradiologi.

4. At optimere uroradiologisk diagnostik og terapi for den danske befolkning, herunder harmonisere uroradiologiske undersøgelser.

5. At udbrede ESURs guidelines i Danmark.