Medlemmer af arbejdsgruppen:

Ole Graumann (formand), Forskningslektor, PhD, Overlæge, Radiologisk, afd., Odense Universitetshospital

Thomas Bretlau, Overlæge, Radiologisk afd., Herlev Universitetshospital

Gratien Andersen, Overlæge, Røntgen og Skanning, Aarhus Universitetshospital

Tommy Kjærgaard Nielsen, Afdelingslæge, PhD, Klinisk Lektor, Urinvejskirurgisk afd. Aarhus Universitetshospital

 

Første udkast: Juni 2020

Godkendt/Udgivet: August 2020

 

Dokumentet kan hentes i pdf her

Resume

Komplekse nyrecyster kan være diagnostisk udfordrende og bør altid kategoriseres med 3-faset CT efter Bosniak klassifikationen. Korrekt klassificering af Bosniak ≥ IIF kræver ekspertviden. Bosniak klassifikationen bidrager væsentligt til beslutningsprocessen om 1) hvilke læsioner, som kræver kirurgisk intervention, 2) hvilke, som bør følges billeddiagnostisk, og 3) hvilke, som kan afsluttes.

BIIF læsion med forandring tæt på kategori II: 6 og 12 måneder og i tilfælde uden progression følges en gang årligt i 2 år.

BIIF læsion med forandring tæt på kategori III: 6 og 12 måneder og i tilfælde uden progression følges en gang årligt i 5 år.

Bosniak III og IV anbefales kirurgisk intervention.

Yngre patienter kan med fordel skifte til MR opfølgning, selv om diagnosen er stillet med CT. I så fald skal der foretages en baseline MR-skanning umiddelbart efter den diagnostiske 3-faset CT.